Prezentare Cazare, tarife Servicii Localizare Contact
 
 

Distanța de la Hanul Răzeșilor
la obiectivele turistice din zonă

Nr.
crt.
Distanța
(km)
OBIECTIVUL TURISTIC
1 28 Cetatea Neamț ctitor Petru I Mușat și consolidată de Ștefan cel Mare 1476. Ziua Cetății 2 iulie Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt
2 28 Monumentul Mausoleu al vănătorilor de munte - inaugurat de regele Carol al II-lea în 1939, Târgu Neamț
3 28 Casa memorială Veronica Micle - Târgu Neamț
4 28 Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" sec. XVI, Târgu Neamț
5 26 Casa Memorială Ion Creangă - Humulești
6 18 Colecția de măști populare Nicolae Popa - Târpești
7 25 Herghelia Măriei Sale Baza ecvestră de la Dumbrava - dresură la manej, raiduri călare sau cu docarul
8 30 Rezervația de zimbri și Faună Carpatină "Dragoș Vodă" zimbri și faună spontană, stejari cu vârsta de peste cinci secole, pescuit la iazuri
9 30 Mănăstirea Neamț - prima biserică construită de Petru I Mușat. Actuala mănăstire Ștefan cel Mare 1497, muzeu de artă medievală, hramul: "Înălțarea Domnului", 40 de zile după Paște
10 30 Casa memorială Mihail Sadoveanu - lângă Mănăstirea Neamț
11 35 Mănăstirea Secu - Nestor Ureche 1602, hramul: 29 august
12 38 Mănăstirea Sihăstrie - Înțeleptul Sihastru Atanasie 1655, hramul: 8 septembrie
13 40 Schitul Sihla 1725 - în amintirea Sfintei Cuvioasa Teodora, hramul: 7 august
14 31 Mănăstirea Agapia - 1644-1647, pictată de Nicolae Grigorescu 1858-1860, hramul: 8 noiembrie
15 31 Casa memorială Alexandru Vlahuță - Agapia
16 35 Mănăstirea Văratec - 1785, colecție de icoane sec. XV-XVII, mormântul Veronicăi Micle, Pădurea de Argint și Codrii de aramă, atelier de țesut covoare și veșminte, hramul: 15 august
17 55 Mănăstirea Almaș - ctitorită în 1715 de Ecaterina Cantacuzino, hramul 6 decembrie
18 60 Mănăstirea Horaița - așezământ monahal de pe vremea lui Ștefan cel Mare, hramul: 6 ianuarie - situată în munți între Piatra Neamț și Târgu Neamț
19 10 Mănăstirea mausoleu Războieni - Ștefan cel Mare 1496, hramul: 8 noiembrie
20 30 Biserica "Sf. Ioan" și Turnul lui Ștefan cel Mare 1499 - Piatra Neamț (fac parte din ansamblul arhitectonic Curtea Domnească)
21 30 Casa memorială Calistrat Hogaș - Piatra Neamț
22 35 Mănăstirea Bistrița - Alexandru cel Bun 1402, hramul: 15 august
23 60 Lacul Bicaz - agrement nautic și pescuit sportiv
24 80 Peștera Munticelu - pe raza comunei Bicaz Chei
25 85 Cheile Bicazului și Lacul Roșu - peisaj spectaculos
26 120 Schitul Durău - sec.XVIII, pictat de Nicolae Tonitza, hramul: 25 martie
27 120 Muntele Ceahlău - Vârful Ocolașul Mare 1911 m, cascada Duruitoarea
28 57 Mănăstirea Râșca - ctitorită de Petru Rareș 1540-1542, hramul: 6 decembrie
29 52 Mănăstirea Probota - ctitorită de Petru Rareș 1530, mormântul lui Petru Rareș și al soției sale Doamna Elena, hramul: 6 decembrie
30 70 Biserica Albă - Baia, Ștefan cel Mare 1467, prima capitală a Moldovei 1363
31 44 Muzeul Ion Irimescu - Fălticeni
32 58 Casa memorială Nicolae Labiș - comuna Mălini
33 60 Mănăstirea Voroneț - picturi exterioare originale 1547, mormântul Sf. Daniil Sihastrul, monument UNESCO, hramul: 23 aprilie
34 62 Mănăstirea Humor - ctitorită la 1530, turnul clopotniței ridicat în 1641 de Vasile Lupu, monument UNESCO, hramul: 15 august
35 80 Casa memorială Ciprian Porumbescu - comuna Ciprian Porumbescu
36 92 Mănăstirea Arbore - ctitorită de hatmanul Luca Arbore 1503, monument UNESCO
37 100 Marginea - renumit centru de ceramică neagră smălțuită
38 114 Mănăstirea Sucevița - ctitorie a fraților Movilă 1581-1606, atelier de covoare și broderie, monument UNESCO, hramul: "Învierea Domnului", Sfintele Paști
39 105 Mănăstirea Moldovița - Petru Rareș 1532, pictură originală 1537, monument UNESCO - adăpostește premiul "Mărul de aur" acordat mănăstirilor cu picturi exterioare din Bucovina, hramul: 25 martie
40 78 Muzeul de istorie și etnografie, Curtea Domnească - Suceava
41 78 Cetatea de Scaun - în timpul domniei lui Petru I Mușat (1375 - 1391)
42 78 Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou - începută de Bogdan al III-lea 1514, terminată de Ștefăniță 1522, hramul: 24 iunie
43 94 Mănăstirea Dragomirna - ctitorită de Anastasie Crimca sec. XVII, hramul: "Pogorârea Sfântului Duh", duminica a 8-a după Paște
44 88 Mănăstirea Pătrăuți - ctitorită de Ștefan cel Mare 1487
45 125 Mănăstirea Putna - prima ctitorie a lui Ștefan cel Mare 1470, unde își află mormântul, Chilia lui Daniil Sihastrul, hramul: 15 august
46 128 Centrul Național de Studii Memorial Mihai Eminescu - Ipotești, Botoșani
47 18 Palatul familiei Sturdza - sec XVII, stil gotic - Miclăușeni
48 55 Hrubele domnitorului Ștefan cel Mare, podgorii renumite, degustare de vinuri, Cotnari
49 48 Ansamblu neolitic - Cultura Cucuteni - mileniul IV înainte de Hristos, Cucuteni
50 39 Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza - stil neogotic - Ruginoasa
51 38 Casa Iordache Cantacuzino-Pașcanu - cel mai izbutit ansamblu de sculptură monumentală civilă din Moldova sec al XVII-lea - Pașcani
52 15 Casa memorială și mausoleul Vasile Alecsandri - Mircești
53 26 Casa memorială Sergiu Celibidache - Roman
54 26 Biserica Episcopală - Roman, ctitorită de Petru Rareș

Pentru mai multe informații, contactați-ne!


Copyright © Matinal ProdCom SRL. All rights reserved. Created by NeT Media - web design Net Media